český výrobce kvalitních materiálů
pro zdravotnictví
≣   MENU

TECHNOLOGIE

Činnost společnosti Chiromed group s.r.o. je orientována do oblasti vědy, aplikovaného výzkumu a činností s tím souvisejících a zaměřujeme se zejména na:

  • realizaci aplikovaného výzkumu a vývoje zdravotnických prostředků
  • podporu tvůrčích a inovačních aktivit v rámci spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně i mimo univerzitní prostředí
  • zajištění transferu technologií a inovací z výzkumné a vývojové oblasti do praxe


V rámci úzké spolupráce s vědeckými a výzkumnými pracovníky, experty na analýzy, rozbory, měření, testování materiálů a výrobků, vývoj a ověřování nových technologií, řešení technologických a zpracovatelských problémů apod. máme silnou pozici při uplatňování výstupů vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví.

K vývoji, výzkumu a výrobě zdravotnických prostředků máme k dispozici čisté prostory situované ve Vědeckotechnickém parku při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, které splňují požadavky Institutu pro testování a certifikaci (ITC) pro komerční využití čistých prostor a vyhovují parametrům pro zařazení do požadované třídy čistoty ISO třída 7.

Podmínky provozování těchto prostor jsou předmětem periodického dohledu notifikované osoby NB 1023 ve smyslu směrnice Rady č. 93/42/EHS, která je převzata do českého právního řádu Nařízením vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.1

VÝROBNÍ PROSTORY

  • Čisté prostory čistoty ISO třídy 7.
  • Vědeckotechnický park při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.


Copyright © 2018 HodaDesign. Všechna práva vyhrazena.